top of page

* Picture by Amirali Mirhashemian on Unsplash

childsleeping.jpg

לילה טוב עם אייפק 🌙✨

המטופלת שלי נראתה מותשת. על השאלה שלי איך היה השבוע, היא ענתה: וואי, אני עייפה נורא. כבר כמה זמן אני לא מצליחה לישון בלילה!

על ההתעניינות שלי מה קרה ואיפה הקושי (אם בהירדמות או אם היא מתעוררת, לחץ בעבודה, בבית...?), היא עונה: לא, אני נרדמת בסדר. פשוט כל לילה הקטנה שלי בת ה4 מתעוררת ומגיעה אלינו למיטה, והלך הלילה... אם אני יכולה לעזור לה עם העייפות?

אחרי שיחה קצרה, אני מסבירה לה שזה טבעי להיות עייפים כשלא ישנים כמו שצריך – בזה אין יותר מדי מה לעשות, צריך שינה. מה שכן שאולי כדאי לבדוק למה הבת שלה מתעוררת כל לילה ואולי כדאי לטפל בה...

לרגע אני חוטפת מבט כזה שאומר: מה, זה אני באתי לטיפול, ובגלל נושא אחר לגמרי. מה את מדברת לי על טיפול לבת שלי? 🙄 אבל אז היא שואלת: מה זה מצריך מצידה? – שום דבר, הרי טיפול רגשי זה לא כמו ביטול אלרגיה, אין בדרך כלל צורך בהימנעות. וגם היא ילדה קטנה, לא יהיו לה שיעורי בית. אפשר לעשות את הטיפול מרחוק. הכי הרבה תשימי לה פתק על הגוף, וגם זה רק אם זה הולך בלי בעיה...

אבל כמה טיפולים צריך?
לא אוכל להגיד לך מראש, אבל לא נראה שהרבה... תני לי שם ותמונה שלה, ואבדוק.
הוא שולחת לי.

תראי, אני רואה פה חוסר ביטחון ופחד נטישה שזה מאוד נפוץ אצל ילדים בגיל שלה, כי ילדים בגיל הזה חיים ברגע, והלילה בלעדיך מרגיש נורא ארוך...
אפשר להתחיל עם משפט כללי כמו "אני מרגישה בטוחה בעולם", ואם יהיה צורך להוסיף טיפול על משפט יותר ספציפי שיעזור לה לסמוך על כך שבבוקר את עדיין שם איתה.

אחרי זמן חשיבה ועוד כמה לילות מאתגרים מחליטים לנסות – ואיזה פלא 😃 כבר אחרי הטיפול הראשון הילדה חוזרת לישון לילות שלמים...
לילה טוב ותודה לאייפק 😊❤️🌙✨

bottom of page